Nasze działania w związku
z pandemią COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO

W obliczu tak trudnego wyzwania jakim jest koronawirus (SARS-CoV-2), przed jakim stanęliśmy my wszyscy, pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy doniesienia dotyczące SARS-CoV-2 i dynamicznie zmieniającą się sytuację przez niego wywołaną. Bezzwłocznie wdrożyliśmy środki ostrożności, w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w naszym ośrodku, a także przygotowaliśmy pełną listę konkretnych działań obejmujących wszystkie obszary w hotelu. Sprawdź poniżej.

I. RECEPCJA

 • wysyłamy pakiet informacji mailem przed przyjazdem nt. działań w ośrodku ze szczególnym uwzględnieniem gastronomii.
 • Gościu – pamiętaj- jeżeli jesteś chory przełóż swój pobyt – w przypadku gdy pojawisz się z objawami choroby, zastrzegamy sobie prawo do nie zameldowania Ciebie z zachowaniem zadatku.
 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu każdego Gościa do recepcji; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do ośrodka, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik.
 • Stosowanie przez pracowników obsługi ośrodka maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 • Pracownik recepcji co godzinę lub w zależności od natężenia ruchu dokonuje dezynfekcji lady recepcyjnej, telefonów, klawiatury i myszki.
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kluczy pokojowych, itp. w lobby ośrodka.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji i wyznaczenie miejsca do oczekiwania w lobby ośrodka. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2 plus 2).
 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcji , przy restauracji oraz innych kluczowych miejscach.
 • Sugerujemy, aby wszelkie płatności odbywały się bezgotówkowo (zbliżeniowo)
 • Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w ośrodku (wręczenie Gościom procedury bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).
 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

II. POKOJE i CZĘŚCI PUBLICZNE

 • Pokoje są regularnie wietrzone, ozonowane i dodatkowo odświeżane tuż przed przyjazdem Gości.
 • Stosujemy zasadę wyłączenia pokoju na 24 godziny po pobycie Gości, a przed przydzieleniem go dla nowej rezerwacji.
 • Jeżeli Gość życzy sobie przyjechać z własną pościelą – serdecznie zapraszamy – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
 • Jeśli potrzebują  Państwo wymiany ręcznika, wyniesienia śmieci czy uzupełnienia innych niezbędnych rzeczy prosimy o telefon do recepcji.
 • Wszystkie czynności będą wykonywane pod nieobecność Gości w pokoju.
 • W przestrzeniach publicznych umieściliśmy instrukcje nt. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Pracownik działu służby pięter pracuje obowiązkowo w rękawicach.
 • Bielizna hotelowa brudna pakowana jest w pokoju i umieszczana w specjalnym koszu.
 • Części wspólne – korytarze i toalety poddawana są cogodzinnej dezynfekcji.

III. RESTAURACJA (ZAMKNIĘTA DO MOMENTU ODWOŁANIA ZAKAZU)

 • Świadczymy wyłącznie usługę room service – to sprawna organizacja podawania posiłków do pokoi hotelowych z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

IV. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE ORAZ SALE KONFERENCYJNE (ZAMKNIĘTE DO MOMENTU ODWOŁANIA ZAKAZU)

V. SPA (ZAMKNIĘTE DO MOMENTU ODWOŁANIA ZAKAZU)

VI. PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników obiektu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu ośrodka, szatniach.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

VII. OGÓLNE

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.
 • Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę managerską.

Drodzy Goście!

Dbamy o naszych Gości i pracowników, wprowadzając te wszystkie dodatkowe środki w celu zapewnienia im możliwie najlepszego samopoczucia i zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. Nasi pracownicy zostali poinformowani o wytycznych zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia i lokalne władze zdrowotne. Są gotowi udzielić pomocy każdemu gościowi, który może poczuć się źle. Prowadzimy codzienne spotkania z naszymi pracownikami w celu przeglądu każdej istotnej sytuacji i stale komunikujemy się z odpowiednimi organami ds. zdrowia, aby na bieżąco informować naszych Gości i pracowników o istniejących rozporządzeniach i proponowanych nowych rozwiązaniach.

Z wyrazami należnego szacunku

Kompleks Wypoczynkowo – Konferencyjny
“Mazur Syrenka” Sp. z o.o.

Przydatne informacje

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji.
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/