Turnusy dla grup osób niepełnosprawnych:

  • usprawniający- rekreacyjny
  • rekreacyjno sportowy

  • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
  • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
  • wady postawy
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z chorobą psychiczną
  • z padaczką
  • ze schorzeniami układu krążenia

  • z dysfunkcją narządów ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wpis do rejestru ośrodków:
PFRON OD/28/0001/21

oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów:
Nr. OR/28/0003/20

Rehabilitacja na Mazurach

Mazury są miejscem, które idealnie nadaje się do spędzenia beztroskiego relaksu. Można zadbać tutaj o komfort zarówno psychiczny jak i fizyczny. Piękno otaczającej przyrody, cisza oraz spokój umożliwiają osiągnięcie harmonii.

Stabilizacja psychiczna jest niezwykle ważna w przypadku zmagania się z chorobami. Nasz ośrodek wychodzi naprzeciw wymaganiom i potrzebom gości. Nasze turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem oraz do samodzielnego funkcjonowania, pobudzając w ten sposób rozwój osobisty uczestników. Swoje działania koncentrujemy na aktywności społecznej, a także zorganizowanych działaniach grupowych, które znacznie wpływają na poprawę zdrowia fizycznego.

Szczegóły

Turnusy 2-tygodniowe
Cena od osoby – 3390,00 zł

Dzieci do lat 3 bez zabiegów – bezpłatnie
Opłata klimatyczna – 2,50 pln  os./doba

Cena zawiera:

OŚRODEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REZYGNACJI Z PROWADZENIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO NA 1 MIESIĄC PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH.