Turnusy rehabilitacyjne 2021-02-02T09:12:45+00:00

Turnusy rehabilitacyjne

Dla grup zorganizowanych minimum 8 osób

W ośrodku mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy:

  • usprawniający- rekreacyjny
  • rekreacyjno sportowy
  • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
  • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
  • dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją

Narządów ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • z upośledzeniem umysłowym

  • z chorobą psychiczną

  • z padaczką

  • ze schorzeniami układu krążenia

  • wady postawy

Wpis do rejestru ośrodków:

PFRON OD/28/0001/21 

oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów:

Nr. OR/28/0003/20

Cena od osoby – 2890,00 zł

Opiekunowie oraz rodzice mają 10% zniżki – bez zabiegów
Dzieci do lat 3 bez zabiegów – bezpłatnie
Opłata klimatyczna – 2,26 pln od osoby/doba

WOLNE TERMINY W 2021 ROKU: 

14.08. – 28.08.2021

28.08. – 11.09.2021

02.10. – 16.10.2021

Cena zawiera:

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej – 2,26 zł /os. /doba.

OŚRODEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REZYGNACJI Z PROWADZENIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO NA 1 MIESIĄC PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH.