Turnusy rehabilitacyjne 2018-01-12T12:19:00+00:00

Turnusy rehabilitacyjne

W ośrodku mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy:

  • usprawniający- rekreacyjny
  • rekreacyjno sportowy
  • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
  • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
  • dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją

Narządów ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • z upośledzeniem umysłowym

  • z chorobą psychiczną

  • z padaczką

  • ze schorzeniami układu krążenia

  • wady postawy

Wpis do rejestru ośrodków:
Nr. OD/28/0002/15

oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów:
Nr. OR/28/0002/14

Cena od osoby
2080 zł – (od maja do września)
1760 zł – (kwiecień, październik)

Opiekunowie oraz rodzice mają 10% zniżki – bez zabiegów
Dzieci do lat 3 bez zabiegów – bezpłatnie
Opłata klimatyczna – 2,18 pln od osoby/doba

Cena zawiera:

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej – 2,18 zł /os. /doba.

OŚRODEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REZYGNACJI Z PROWADZENIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO NA 1 MIESIĄC PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH.