Turnusy rehabilitacyjne 2020-01-06T11:13:07+00:00

Turnusy rehabilitacyjne

Dla grup zorganizowanych minimum 10 osób

W ośrodku mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy:

  • usprawniający- rekreacyjny
  • rekreacyjno sportowy
  • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
  • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
  • dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją

Narządów ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • z upośledzeniem umysłowym

  • z chorobą psychiczną

  • z padaczką

  • ze schorzeniami układu krążenia

  • wady postawy

Wpis do rejestru ośrodków:
Nr. OD/28/0002/15

oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów:
Nr. OR/28/0002/14

Cena od osoby – 1800,00 zł

Opiekunowie oraz rodzice mają 10% zniżki – bez zabiegów
Dzieci do lat 3 bez zabiegów – bezpłatnie
Opłata klimatyczna – 2,26 pln od osoby/doba

Cena zawiera:

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej – 2,26 zł /os. /doba.

OŚRODEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REZYGNACJI Z PROWADZENIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO NA 1 MIESIĄC PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH.